Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Cơ cấu tổ chức :: Thành viên Hội đồng quản trị
Năm 2002:
* Ông Đoàn Văn Thuận: chủ tịch.
* Ông Lê Minh Tâm: phó chủ tịch.
* Bà Lê Thị Diệu Thanh: ủy viên.
Năm 2003:
* Ông Nguyễn Văn Hùng: chủ tịch.
* Ông Lê Minh Tâm: thành viên.
* Bà Lê Thị Diệu Thanh: thành viên.
Năm 2004:
* Ông Bùi Văn Chiến: chủ tịch.
* Ông Lê Minh Tâm: thành viên.
* Bà Lê Thị Diệu Thanh: thành viên.
Năm 2005:
* Bà Bùi Thị Lan: chủ tịch.
* Ông Quãn Văn Viết Cương: thành viên.
* Ông Lê Minh Tâm: thành viên.
Năm 2007 đến năm 2010:
* Bà Bùi Thị Lan: chủ tịch.
* Ông Đoàn Văn Thuận: thành viên.

Năm 2011 đến năm 2014:
* Bà Bùi Thị Lan: chủ tịch.
* Ông Đoàn Văn Thuận: thành viên.
            * Ông Lê Minh Tâm: thành viên.
            * Ông Quảng Văn Viết Cương: thành viên.
            * Bà Huỳnh Thị Phương Thảo: thành viên.
           
Năm 2014 đến 2017:
* Ông Nguyễn Văn Dành: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
            * Bà Bùi Thị Lan: Phó chủ tịch thường trực.
* Ông Đoàn Văn Thuận: thành viên.
            * Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc: Thành viên.
            * Ông Quảng Văn Viết Cương: thành viên.
            * Bà Huỳnh Thị Phương Thảo: thành viên.
            * Ông Nguyễn Hoàn Vũ: Thành viên
Năm 2017 đến nay:
* Ông Giang Quốc Dũng: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
            * Bà Bùi Thị Lan: Phó chủ tịch thường trực.
* Ông Đoàn Văn Thuận: thành viên.
            * Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc: Thành viên.
            * Ông Quảng Văn Viết Cương: thành viên.
            * Bà Huỳnh Thị Phương Thảo: thành viên.
            * Ông Nguyễn Hoàn Vũ: Thành viên
           
Giới Thiệu
Lượt truy cập : 1182741
Trực tuyến : Error conecting to database