Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Cơ cấu tổ chức :: Thành viên Ban kiểm soát
Năm 2002:
* Bà Lý Thị Bình.
* Bà Nguyễn Ngô Hướng Dương.
* Bà Từ Thị Bạch Lê.    
Năm 2003:
* Bà Dương Thị Hồng Tỵ.
* Bà Nguyễn Ngô Hướng Dương.
* Bà Từ Thị Bạch Lê.
Năm 2004:
* Bà Dương Thị Hồng tỵ.
* Bà Nguyễn Ngô Hướng Dương.
Năm 2005:
* Bà Dương Thị Hồng Tỵ.
* Bà Nguyễn Ngô Hướng Dương.
Năm 2007 đến năm 2010:
* Bà Dương Thị Hồng Tỵ : trưởng Ban Kiểm Soát.
* Bà Nguyễn Ngô Hướng Dương: thành viên
Năm 2010 đến năm 2013:
* Bà Dương Thị Hồng Tỵ : trưởng Ban Kiểm Soát.
* Bà Nguyễn Ngô Hướng Dương: thành viên
            * Bà Lê Thị Diệu Thanh: thành viên
Năm 2014 đến 2017:
* Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn : trưởng Ban Kiểm Soát.
* Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan: thành viên
            * Bà Lê Thị Diệu Thanh: thành viên
Năm 2017 đến nay:
* Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương : trưởng Ban Kiểm Soát.
* Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan: thành viên
            * Bà Lê Thị Diệu Thanh: thành viên
Giới Thiệu
Lượt truy cập : 1182723
Trực tuyến : Error conecting to database