Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Hồ sơ công bố thông tin TDC
Thông báo về việc công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TDC
Công văn số 475/UBCK-GSĐC ngày 31/7/2018 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của TDC
Quyết định số 09/NQ-HĐQT ngày 03/8/2018 về việc luân chuyển cán bộ quản lý
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - Tổng hợp
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - Trụ sở chính
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2018 Tổng hợp
Báo cáo tài chính năm 2018 Văn phòng
Thông báo số 352/TB-KDPT ngày 22/3/2018 về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo số 162/TB-HĐQT ngày 06/3/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 06/3/2018 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 06/3/2018 về việc Thông qua kết quả thực hiện năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 - Tổng hợp
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 - Văn phòng
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
Trang : 1/5   1  
Cổ Đông
    • HOSE

    • HNX

Detail
  
  
Lượt truy cập : 1236271
Trực tuyến : Error conecting to database