Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Hồ sơ công bố thông tin TDC :: Năm 2009
Báo cáo tài chính năm 2009
Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính TH năm 2009
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu và niêm yết CP trên Sở GDCK TPHCM và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến bằng văn bản
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 và phát hành cổ phiếu tăng vốn
Bảng cáo bạch phát hành cổ phiếu lần 1 năm 2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Báo cáo thường niên năm 2008
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Về việc bổ sung lĩnh vực kinh doanh vào điều lệ Công ty TDC)
Hướng dẫn quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần
Bảng cáo bạch TDC
Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần
Giấy đăng ký mua cổ phần
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2008
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
Báo cáo thường niên năm 2007
Trang : 1/2   1  
Cổ Đông
    • HOSE

    • HNX

Detail
  
  
Lượt truy cập : 1236254
Trực tuyến : Error conecting to database