Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Tin Tức & Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

( Cập nhật : 24/04/2014 18:06:46 )

Ngày 24/4/2014, tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ số 26-27, lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)  đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Tham dự đại hội:

   -   Về phía Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) có:

Ông Nguyễn Văn Dành -  Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công  ty Đầu  tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên ( BECAMEX IDC).

Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Luật Becamex

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên (BECAMEX IDC).

   -  Về phía Công ty có:

            Bà Bùi Thị Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).

Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).

Các Ông, Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành các Cổ đông và người được các Cổ đông ủy quyền cử làm đại diện, các khách mời của Công ty và đông đảo CB-CNV của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).

Năm 2013, nền kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, lạm phát vẫn có nguy cơ tăng trở lại. Nợ xấu gia tăng, xử lý còn chậm và còn nhiều khó khăn; thị trường bất động sản đình trệ, chưa có khả năng phục hồi sớm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lãi suất tín dụng còn cao so với hiệu quả sản xuất kinh doanh; việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát là cần thiết nhưng hệ quả là cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn; doanh nghiệp khó tiếp cận vốn. Số lượng doanh nghiệp phải giải thể hoặc ngừng hoạt động còn nhiều. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty trong việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để điều hành và có những quyết sách kinh doanh phù hợp, nên công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ như sau:

-  Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2013:

ĐVT: Triệu đồng

STT

Khoản mục

Kế hoạch

2013

Thực Hiện

2013

% TH/KH 2013

1

Tổng doanh thu

2.269.508

1.651.347

72,78

2

Tổng chi phí

2.068.974

1.457.246

70,43

2

Lợi nhuận trước thuế

200.534

194.572

97,02

3

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

151.628

145.994

96,28

4

Lãi cơ bản trên từng cổ phiếu(đồng/cổ phiếu)

1.516

1.450

97,64

5

Chia lãi cho các cổ đông

13%

14%

107,69

 

Cũng tại Đại hội Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đã nêu ra những cơ hội, các điểm mạnh và điểm yếu cần khắc phục để đưa Công ty TDC ngày một phát triển lớn mạnh.

Đại hội đã nghe, thảo luận sôi nổi và thống nhất biểu quyết thông qua:

1.      Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013: 

—  Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.5%/LNST)    :               7.685.298.970 đồng

—  Trích thù lao HĐQT - BKS - Thư ký Cty (0.5%/LNST):           700.000.000 đồng

—  Trích thưởng Ban điều hành                                              :         500.000.000 đồng

—  Chi trả cổ tức cho cổ đông (14%/vốn điều lệ)            :                140.000.000.000 đồng

2.      Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2014:

-

Tổng doanh thu

2.355.639.138.142

đồng

-

Tổng chi phí

2.153.817.612.318

đồng

-

Lợi nhuận trước thuế

201.821.525.825

đồng

-

Thuế TNDN

43.955.555.671

đồng

-

Lợi nhuận sau thuế

157.865.970.153

đồng

-

Tỷ lệ lãi trên vốn điều lệ

15,79%

đồng

-

Tỷ lệ cổ tức dự kiến

≥ 14%/VĐL

 

 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                : 5,5% /lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành               : 0,5%/lợi nhuận sau thuế

- Thù lao HĐQT; BKS, Thư ký Công ty     :0,5%/lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ đầu tư phát triển                        : 6%/ vốn điều lệ.

3.      Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2013 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014:

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013: 0,5% lợi nhuận sau thuế (tương đương 700.000.000).

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014: 0,5% lợi nhuận sau thuế.

4.     Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị  lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.  

5.     Bổ sung ngành nghề kinh doanh: căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển HĐQT trình cổ đông thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới như sau:

            - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại,

            - Xử lý nước thải,

            - Dạy nghề.

6.      Thông qua chủ trương đầu tư dự án về nhà ở trong giai đoạn 2014 -2018:

            - Đầu tư Dự án Unitown giai đoạn 3 và tổ hợp dự

7.      Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Với tỉ lệ biểu quyết các tờ trình đạt 100% (riêng tờ trình số 6 tỉ lệ biểu quyết 99,66%).

Cũng tại Đại hội, các cổ đông cũng đã bỏ phiếu kín bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2014 – 2019, kết quả như sau:

-          Hội đồng Quản trị:

Họ và tên

Chức vụ trong HĐQT

Chức vụ hiện tại

Ông Nguyễn Văn Dành

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty Becamex IDC

Bùi Thị Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phó chủ tịch HĐQT

Ông Đoàn Văn Thuận

Thành viên Hội đồng Quản trị

Tổng Giám đốc Công ty TDC

Ông Quản Văn Viết Cương

Thành viên Hội đồng Quản trị

Giám đốc phòng Đầu tư Tổng Công ty Becamex IDC

Ông Nguyễn Hoàn Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị

Trưởng phòng Sản xuất Kinh doanh Tổng Công ty Becamex IDC

Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

Thành viên Hội đồng Quản trị

Đại biểu Hội đồng Nhân dân, trưởng đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công ty Luật Becamex

Huỳnh Thị Phương Thảo

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên HĐQT Công ty TDC

 

-          Ban Kiểm soát:

Họ và tên

Chức vụ trong BKS

Chức vụ hiện tại

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trưởng Ban kiểm soát

Kiểm soát viên Tổng công ty Becamex IDC

Lê Thị Diệu Thanh

Thành viên Ban kiểm soát

Phó phòng Kinh doanh Công ty BCE

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Thành viên Ban kiểm soát

Nhân viên kiểm soát nội bộ Công ty TDC

 

Ông Nguyễn Văn Dành – Tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty TDC đã biểu dương những thành tích mà Hội đồng Quản trị cũ đã đạt được trong năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. Qua đó ông cũng thay mặt HĐQT mới cám ơn sự tín nhiệm của cổ đông  và cam kết hoàn thành tốt sứ mệnh của HĐQT trong nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Ông Mai Huy Liệu – Trưởng phòng Quản trị Hệ thống Công ty TDC đọc Quy chế làm việc tại Đại hội.

Bùi Thị Lan – chủ tịch HĐQT Công ty TDC đọc báo cáo của HĐQT tại Đại hội

Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng giám đốc Công ty TDC đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 tại Đại hội

Dương Thị Hồng Tỵ  - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội

Các cổ đông bỏ phiếu kín bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Đại hội

Ông Quản Văn Viết Cương – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình tại Đại hội


Các Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội


Chủ toạ đoàn trả lời các ý kiến phát biểu của Cổ đông


Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 nhận hoa và quà lưu niệm tại Đại hội

Các Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 nhận hoa và quà lưu niệm tại Đại hội

Các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt tại Đại hội

Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Dành – Tân Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu tại Đại hội
  Tin tức & sự kiện khác
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ( 02/05/2018 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 ( 20/04/2018 )
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018 ( 10/04/2018 )
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 2018: XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ( 15/03/2018 )
CHUYÊN ĐỀ 2017: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ" TRONG NỘI BỘ ( 18/05/2017 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ( 04/05/2017 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( 20/04/2017 )
Hội nghị thông tin chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ( 20/12/2016 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) THĂM HỎI, CHIA SẺ, ĐỘNG VIÊN VÀ TẶNG QUÀ CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ( 01/11/2016 )
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012 và Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn I (2014-2015) ( 04/08/2016 )
Trang : 1/6   1  
Tin Đọc Nhiều Nhất
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG – BECAMEX (HBC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có 02 quần chúng ưu tú được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong họp tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn (20
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015-2017
Chi bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cần bán các tài sản sau:
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2014) và tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2014
ĐVLD Liên Kết - Đầu Tư Vốn Lớn
Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang-Becamex
Công ty Liên doanh TNHH SINVIET
Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex-Bình Phước
Công ty CP Bê tông Becamex (Becamex ACC)
Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước
Lượt truy cập : 1139198
Trực tuyến : Error conecting to database