Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Tin Tức & Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG – BECAMEX (HBC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

( Cập nhật : 16/06/2015 14:23:10 )

Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 16/06/2015 tại văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC), địa chỉ số 26-27 lô I, đường Đồng Khởi , phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang – Becamex (HBC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Đến dự Đại hội có:

Bà Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh và Phát Triển Bình Dương (TDC), Thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng HTKG-Becamex (HBC).

Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Phát Triển Bình Dương (TDC), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng HTKG-Becamex (HBC).

Ông Trần Văn Năm –  Tổng giám đốc Công ty Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - Thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng HTKG – Becamex (HBC).

Ông Trần Chinh Chiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng HTKG – Becamex (HBC)

Ông Lê Minh Tâm - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC), TV HĐQT Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex 

Các Ông, Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và người được các Cổ đông ủy quyền làm đại diện, các khách mời của Công ty và CB-CNV của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang – Becamex (HBC).

Trong năm 2014, tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đặc biệt là thị trường bất động sản chững lại, sản phẩm tồn kho lớn, kéo theo ngành sản xuất vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng, sản phẩm dư thừa buộc các nhà máy đua nhau giảm giá để duy trì sản xuất, nhiều nhà máy không gánh nổi chi phí buộc phải đóng cửa hoặc bán lại cho doanh nghiệp nước ngoài.

Trước tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn thể CB-CNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả như sau:

Kết quả SXKD của năm 2014 so với kế hoạch năm 2014 đã điều chỉnh:

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN 2014

KẾ HOẠCH 2014 đã điều chỉnh

%TH/KH

Tổng doanh thu

170.942.153.452

170.424.411.754

100,3%

Tổng chi phí

168.804.840.256

168.304.664.514

100,3%

Lợi nhuận trước thuế

2.137.313.196

2.119.749.740

100,83%

Thuế thu nhập DN

160.298.489

159.981.231

100,2% 

Lợi nhuận sau thuế

1.977.014.707

1.960.768.510

100,83%

 

 Đại hội đã nghe, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào chiến lược phát triển Công ty trong năm 2015 và trong tương lai, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình:

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014

           Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20%LNST tương đương: 395.402.941 đồng,

           Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 1%LNST tương đương 19.770.147 đồng,

           Trích thưởng Ban điều hành: (1%LNST)  tương đương 19.770.147 đồng,

Trích quỹ đầu tư phát triển: (5%LNST)  tương đương: 98.850.735 đồng,

           Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% vốn điều lệ tương đương 1.350.000.000 đồng

-   Kế hoạch SXKD 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

o       Tổng doanh thu                                       : 176.105.066.865đ

o       Tổng chi phí                                            : 172.030.709.069đ

o       Lợi nuận trước thuế                                 : 4.074.857.796đ

o       Thuế thu nhập doanh nghiệp                   : 305.614.335đ

o       Lợi nhuận sau thuế                                  : 3.769.243.462đ

o       Lãi cơ bản trên CP      (đồng/CP)            : 1.396đ

-       Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

o       Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                          :   20% LNST

o       Thưởng ban điều hành                                        :   1% LNST (nhưng <= 100 triệu)

o       Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty              :   1% LNST(nhưng <= 100 triệu)

o       Trích quỹ đầu tư phát triển                                  :   10% LNST

o       Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến                                     :   >=10% Vốn điều lệ

-    Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015;

Với tỉ lệ biểu quyết các tờ trình là 100%.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang – Becamex năm 2015


Ông Lê Minh Tâm - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC), TV HĐQT Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex  đọc báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội


Ông Trần Chinh Chiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng HTKG – Becamex (HBC) đọc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và KH SXKD năm 2015 tại Đại hội


Nguyễn Thị Tuyết Loan – Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng HTKG – Becamex (HBC) đọc báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội


Ông Trần Văn Năm –  Tổng giám đốc Công ty Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - Thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng HTKG – Becamex (HBC) thông qua các tờ trình tại Đại hội


Các Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

  Tin tức & sự kiện khác
TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO" GIAI ĐOẠN 2018-2020 ( 17/08/2018 )
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ( 02/05/2018 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 ( 20/04/2018 )
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018 ( 10/04/2018 )
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 2018: XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ( 15/03/2018 )
CHUYÊN ĐỀ 2017: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ" TRONG NỘI BỘ ( 18/05/2017 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ( 04/05/2017 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( 20/04/2017 )
Hội nghị thông tin chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ( 20/12/2016 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) THĂM HỎI, CHIA SẺ, ĐỘNG VIÊN VÀ TẶNG QUÀ CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ( 01/11/2016 )
Trang : 1/7   1  
Tin Đọc Nhiều Nhất
TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO" GIAI ĐOẠN 2018-2020
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG – BECAMEX (HBC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có 02 quần chúng ưu tú được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong họp tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn (20
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015-2017
Chi bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cần bán các tài sản sau:
ĐVLD Liên Kết - Đầu Tư Vốn Lớn
Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang-Becamex
Công ty Liên doanh TNHH SINVIET
Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex-Bình Phước
Công ty CP Bê tông Becamex (Becamex ACC)
Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước
Lượt truy cập : 1182714
Trực tuyến : Error conecting to database