Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Tin Tức & Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BECAMEX (BECAMEX CMC) – ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

( Cập nhật : 18/06/2015 14:30:21 )

Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 06 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương(TDC), địa chỉ số 26-27, lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex (Becamex CMC) – đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Đến dự Đại hội có:

-    Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex.

      -    Ông Trần Mạnh Phấn – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex.

-    Ông Nguyễn Tấn Hải – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex.

Trong năm 2014, nền kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, hàng tồn kho tăng cao, không trả được nợ vay ngân hàng; không những thị trường bất động sản bị ảnh hưởng mà ngành xây dựng, cung cấp vật liệu cũng bị ảnh hưởng và chịu tác động không nhỏ.

Trước khó khăn trên, được sự quan tâm sâu sát của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex với tinh thần trách nhiệm cao đã có những quyết định linh hoạt, kịp thời ứng phó những bất ổn của nền kinh tế để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh; bằng tất cả nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, như sau:

STT

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH NĂM 2014

THỰC HIỆN NĂM 2014

%TH2014/KH2014

1

Doanh thu

52.867.863.636

51.191.179.540

97%

2

Chi phí

47.116.224.061

46.290.562.188

98%

3

Lợi nhuận sau thuế

4.501.878.869

3.556.303.975

79%

4

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

903

593


5

Cổ tức

10%VĐL

5%VĐL

 

 

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2014; Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

 

STT

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH NĂM 2015

1

Doanh thu

52.850.975.709

2

Chi phí

43.997.258.498

3

Lợi nhuận sau thuế

6.905.899.425

4

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.151

5

Cổ tức

>=10%VĐL

 

Đại hội đã nghe, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào chiến lược phát triển Công ty trong năm 2015 và trong tương lai, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình:

1.      Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:

STT

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Tổng lợi nhuận phân phối

3.726.999.649

Lợi nhuận sau thuế năm 2014

3.556.303.975

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013

170.695.674

1

Trích lập quỹ dự phòng tài chính (3% LNST)

106.689.119

2

Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6% LNST)

213.378.239

3

Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (2% LNST)

71.126.080

4

Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (2% LNST)

71.126.080

 

Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ

3.264.680.131

5

Chi trả cổ tức  5 % mệnh giá

3.000.000.000

 

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

264.680.131

 

2.      Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm tài chính 2015:

STT

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH NĂM 2015

1

Doanh thu

52.850.975.709

2

Chi phí

43.997.258.498

3

Lợi nhuận sau thuế

6.905.899.425

4

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.151

 

STT

PHÂN PHỐI

Tỷ lệ

1

Trích lập quỹ dự phòng tài chính

3%/LNST

2

Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi

6%/LNST

3

Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty

2%/LNST

4

Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành

2%/LNST

5

Tỷ lệ chi trả cổ tức

≥ 10%/VĐL

 

3.      Phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Thưởng Ban điều hành năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2015;

4.      Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015: lựa chọn Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C - là đơn vị đã thực hiện kiểm toán nhiều năm liền tại công ty và có năng lực kiểm toán phù hợp với các tiêu thức nêu trên, sẽ tiếp tục là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của công ty

5.      Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

 

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex năm 2015

 

Ông Nguyễn Tấn Hải – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex đọc báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội


Ông Trần Mạnh Phấn – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex đọc báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015


 Nguyễn Thị Tuyết Nga – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex đọc báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội


Ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex phát biểu tại Đại hội


Các Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

  Tin tức & sự kiện khác
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 ( 20/04/2018 )
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018 ( 10/04/2018 )
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 2018: XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ( 15/03/2018 )
CHUYÊN ĐỀ 2017: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ" TRONG NỘI BỘ ( 18/05/2017 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ( 04/05/2017 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( 20/04/2017 )
Hội nghị thông tin chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ( 20/12/2016 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) THĂM HỎI, CHIA SẺ, ĐỘNG VIÊN VÀ TẶNG QUÀ CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ( 01/11/2016 )
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012 và Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn I (2014-2015) ( 04/08/2016 )
CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO 03 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ ( 04/08/2016 )
Trang : 1/6   1  
Tin Đọc Nhiều Nhất
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG – BECAMEX (HBC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có 02 quần chúng ưu tú được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong họp tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn (20
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015-2017
Chi bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cần bán các tài sản sau:
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2014) và tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2014
Chi bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 11 quần chúng ưu tú
ĐVLD Liên Kết - Đầu Tư Vốn Lớn
Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang-Becamex
Công ty Liên doanh TNHH SINVIET
Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex-Bình Phước
Công ty CP Bê tông Becamex (Becamex ACC)
Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước
Lượt truy cập : 1006501
Trực tuyến : Error conecting to database