Với mong muốn chia sẽ những thành công và cơ hội cho tất cả mọi người đúng với phương châm hoạt động của TDC: kinh doanh không chỉ nhằm gia tăng những giá trị cho bản thân doanh nghiệp mà còn nhằm gia tăng những phúc lợi cho xã hội. Qua đó tập thể TDC luôn mong muốn đem đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ở hiện tại cũng như trong tương lai... Với mong muốn chia sẽ những thành công và cơ hội cho tất cả mọi người đúng với phương châm hoạt động của TDC: kinh doanh không chỉ nhằm gia tăng những giá trị cho bản thân doanh nghiệp mà còn nhằm gia tăng những phúc lợi cho xã hội. Qua đó tập thể TDC luôn mong muốn đem đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ở hiện tại cũng như trong tương lai...

Thành tựu

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, gọi tắt là TDC được cổ phần hóa từ bộ phận kinh doanh thương mại của công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển (Becamex) ngày 01 tháng 4 năm 2002. Qua nhiều biến động của thị trường, TDC vẫn vững bước hòa nhập, phát triển và có được nhiều thành quả trên thương trường một phần nhờ vào nền tảng kinh nghiệm, uy tín và khách hàng. Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, gọi tắt là TDC được cổ phần hóa từ bộ phận kinh doanh thương mại của công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển (Becamex) ngày 01 tháng 4 năm 2002. Qua nhiều biến động của thị trường, TDC vẫn vững bước hòa nhập, phát triển và có được nhiều thành quả trên thương trường một phần nhờ vào nền tảng kinh nghiệm, uy tín và khách hàng...

Mục tiêu

Không thỏa mãn với những thành quả đạt được trong hiện tại, TDC luôn luôn tự hoàn thiện và nỗ lực vươn tới tầm cao mới. Với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, sắp tới TDC sẽ tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện những dự án mới. Không thỏa mãn với những thành quả đạt được trong hiện tại, TDC luôn luôn tự hoàn thiện và nỗ lực vươn tới tầm cao mới. Với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, sắp tới TDC sẽ tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện những dự án mới.

Phương châm hoạt động của công ty

Mọi hoạt động của công ty đều hướng tới việc tạo dựng một tương lai tươi sáng và bền vững cho người lao động, các cổ đông và đối tác. Mọi hoạt động của công ty đều hướng tới việc tạo dựng một tương lai tươi sáng và bền vững cho người lao động, các cổ đông và đối tác.

Ý nghĩa biểu tượng Logo

Biểu đồ tăng trưởng vốn điều lệ

Đơn vị tính: tỷ đồng

Biểu đồ doanh thu

Nguồn vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận sau thuế

Sơ đồ cổ tức