Thông Báo Chào Giá Mua Cạnh Tranh_Đất Chơn Thành

Thông Báo Chào Giá Mua Cạnh Tranh_Đất Chơn Thành
Xem chi tiết

Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua xe bồn

Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua xe bồn
Xem chi tiết

Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua vật tư thiết bị trạm biến áp

Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua vật tư thiết bị trạm biến áp
Xem chi tiết

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp nguyên vật liệu

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp nguyên vật liệu
Xem chi tiết

Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua xe

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển Bình Dương (TDC) thông báo mời khách hàng chào giá cạnh tranh mua xe tải cẩu 61A-7475, 61N-5705; xe bồn 61C-13655 và...
Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH BẤT ĐỘNG SẢN CHƠN THÀNH - BÌNH PHƯỚC

Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua đất bất động sản tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHÀO MỜI GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP VẬT TƯ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG NĂM 2022

THÔNG BÁO CHÀO MỜI GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP VẬT TƯ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG NĂM 2022
Xem chi tiết

Tài liệu học tập nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu học tập nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025
Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp vật tư, nguyên vật liệu trong năm 2021 cụ thể như sau:
Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương tổ chức quyên góp cứu trợ đồng bào miền trung ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Sáng 02-11, Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương tổ chức quyên góp đợt 1 với tổng giá trị là 690.760.000 đồng và 100 USD (từ cá nhân kiều bào....
Xem chi tiết