Đất nền Phú Chánh

DỰ ÁN PHÚ CHÁNH

Tổng quan dự án

DỰ ÁN PHÚ CHÁNH   

Vị trí dự án: Tọa lạc tại Phường Hòa Phú và Phường Phú Tân trong quy hoạch “Thành phố mới Bình Dương” thuộc Khu Liên Hợp Công Nghiệp – Dịch Vụ - Đô Thị Bình Dương.

Quy mô dự án: Dự án Phú Chánh là một trong những loại sản phẩm Bất động sản đất nền mang lại lợi nhuận cao cho công ty. Nhanh chóng thu hút được khách hàng ở nhiều nơi và đã phân phối được nhiều sản phẩm.

 • Phú Chánh A
 • Giá trị: 153.778.449.620 Đồng
 • Số nền: 294 Nền
 • Phú Chánh B
 • Giá trị: 232.399.856.350 Đồng
 • Số nền: 351 Nền
 • Phú Chánh C
 • Giá trị: 373.366.340.500 Đồng
 • Số nền: 779 Nền
 • Phú Chánh D
 • Giá trị: 907.168.257.780 Đồng
 • Số nền: 1.660 Nền