Thông tin bà Lê Thị Diệu Thanh

LÊ THỊ DIỆU THANH

Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1982

Quê quán:  Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

CHỨC VỤ ĐANG NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Thành viên Ban Kiểm soát

CHỨC VỤ NĂM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE).

Chia sẻ: