Thông tin bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Bà NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Trưởng Ban Kiểm soát

Năm sinh:  1988

Quê quán:  Bình Dương

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài chính         

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2012 đến nay: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC).

CHỨC VỤ ĐANG NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Trưởng Ban Kiểm soát

CHỨC VỤ NĂM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

  • Trưởng BKS Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
  • Trưởng BKS Công ty CP Phát triển Đô Thị;
  • Trưởng BKS Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
  • Thành viên BKS Công ty CP Bê tông Becamex;
  • Thành viên BKS Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam;
  • Trưởng BKS Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
  • Trưởng BKS Công ty CP Cao su Bình Dương;

•        Thành viên BKS Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước;

Chia sẻ: