Thông tin ông Đoàn Văn Thuận

Ông ĐOÀN VĂN THUẬN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1967

Quê quán:  Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Quản trị kinh doanh California University (U.S), Thạc sĩ Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • Từ 1988 – 1989: Công ty Xuất nhập khẩu Bến Cát;
  • Từ 1989 – 1997: Trưởng phòng kế hoạch Nông trường cao su Bàu Bàng thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Bến Cát;
  • Từ 1997 – 2002: Giám đốc bán hàng thuộc Phòng Kinh doanh Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC);
  • Từ 2002 – 2003: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
  • Từ 2003 – 2023: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).
  • Từ 2023 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

CHỨC VỤ NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC:

  • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Tiên Kiên Giang - Becamex;
  • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng Becamex;
  • Thành viên HĐQT Trường Đại học Quốc tế Miền Đông;
  • Thành viên HĐQT Bệnh viện Mỹ Phước
Chia sẻ: