Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Hồ sơ công bố thông tin TDC :: Năm 2017
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 - Tổng hợp
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 - Văn phòng
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 bằng tiền mặt
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2016
Báo cáo tài chính quý 3 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 3 - Tổng hợp
Báo cáo tài chính quý 3 - Văn phòng
Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 11/7/2017 về việc thông qua phương án kinh doanh Dự án nhà ở thương mại dịch vụ công nhân lô E11, khu dân cư ấp 5E, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương
Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 11/7/2017 về việc thông qua phương án kinh doanh dự án Nhà ở công nhân lô G10 Khu dân cư Chánh Phú Hoà
Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 11/7/2017 về việc thông qua phương án kinh doanh dự án KDC TDC Hoà Lợi (khu HL-D13,HL-D12,HL-E8)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 - Văn phòng
Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 04/5/2017 về việc thông qua phương án tái cấu trúc bộ máy quản lý Công ty
Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2017 về việc bổ nhiệm lại ông Lý Thị Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TDC
Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2017 về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Bá Khoa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TDC
Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2017 về việc bổ nhiệm lại ông Hồ Hoàn Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TDC
Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 28/4/2017 về việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Trang : 1/2   1  
Cổ Đông
    • HOSE

    • HNX

Detail
  
  
Lượt truy cập : 1236221
Trực tuyến : Error conecting to database