Thông tin bà Bùi Thị Lan

BÙI THỊ LAN

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1959

Quê quán: Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành kế toán

Bà Bùi Thị Lan có 15 năm công tác tại Công ty TDC, với bề dày về kinh nghiệm lãnh đạo, hiện nay bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDC.

Chia sẻ: