Thông tin bà Huỳnh Thị Phương Thảo

Huỳnh Thị Phương Thảo

Thành viên Hội đồng quản trị  độc lập

Năm sinh: 1978

Quê quán:  Bình Dương

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • Từ 2000 – 2002: Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC);
  • Từ 2002 – 10/2016: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
  • Từ 2002 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).

CHỨC VỤ NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC: Không

Chia sẻ: