Thông tin bà Lý Thị Bình

LÝ THỊ BÌNH

Phó Tổng Giám đốc khối Vận hành

Bà sinh năm 1964.

Trình độ chuyên môn

Cử nhân tài chính, kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết

Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách phòng Quản lý tài chính và phòng Tổ chức nhân sự.

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác

  • Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt.
  • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hà tiên Kiên Giang – Becamex
  • Thành viên BKS Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BMJ)
Chia sẻ: