Thông tin bà Nguyễn Thị Tuyết Loan

NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN

Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1976

Quê quán:  Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 10/1998 – 9/2008: Công ty TNHH Một Thành viên Xổ số Kiến thiết Bình Dương;
  • 10/2008 – 01/2012: Công ty CP Vật liệu Xây dựng Becamex;
  • 02/2012 đến nay: Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

CHỨC VỤ ĐANG NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Thành viên Ban Kiểm soát

CHỨC VỤ NĂM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

  • Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang – Becamex;

Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt.

Chia sẻ: