Thông tin ông Hồ Hoàn Thành

Ông HỒ HOÀN THÀNH

Phó Tổng Giám đốc khối Kinh doanh

Năm sinh: 1970

Quê quán: Bình Dương

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế ngoại thương, Cử nhân Luật, Cử nhân ngoại ngữ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CHỨC VỤ ĐANG NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Phó Tổng Giám đốc phụ trách phỏng sản xuất kinh doanh

CHỨC VỤ NĂM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC:

Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh SinViet

Chia sẻ: