Thông tin ông Lê Văn Hiền

Ông LÊ VĂN HIỀN

Phó Tổng Giám đốc Khối Xây dựng, kiêm Khối Sản xuất

Năm sinh: 1970

Quê quán: Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành xây dựng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CHỨC VỤ ĐANG NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Phó Tổng Giám đốc phụ trách phòng Kỹ thuật xây dựng và Xí nghiệp bê tông trộn sẵn Mỹ Phước.

CHỨC VỤ NĂM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC: Không

Chia sẻ: