CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Chiều ngày 03/04/2018, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018, đến dự hội nghị có:

Ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDC;

Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDC;

Ông Đoàn Văn Thuận - Tổng Giám đốc Công ty TDC;

Ông Hồ Hoàn Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty TDC, kiêm Chủ tịch Công đoàn;

Lý Thị Bình – Phó Tổng Giám đốc Công ty TDC.

Cùng hơn 150 Đại biểu Người lao động tại Công ty TDC

Tại Hội nghị, Người lao động đã được nghe, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm 2018 dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua; Thực hiện chế độ, chính sách với người lao động năm 2017; Báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018; Phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung của Thỏa ước lao động, Nội quy lao động; Các báo cáo đã cho thấy trong năm 2017, Công ty đã thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần ổn định thu nhập và đời sống người lao động.

  Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị  đã thảo luận về những ý kiến đóng góp của đại biểu Hội nghị cấp dưới, cũng như những ý kiến trực tiếp tại Hội Nghị về những vấn đề về tiền lương tài xế xe bồn, tiền lương tăng ca đối với Người lao động trực thuộc phòng Kỹ thuật xây dựng đang hưởng lương khoán, trực tết, ... Cũng như thông qua danh sách thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ

Ông Đoàn Văn Thuận - Tổng giám đốc Công ty - đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

     Cũng tại Hội nghị, ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty đã ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ dù hoạt động trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trong đó đáng chú ý nhất là chỉ tiêu: Lợi nhuận và Thu nhập của Người lao động. Đồng thời nêu rõ chiến lược phát triển bền vững của công ty là luôn coi trọng Người lao động là yếu tố quyết định, nên đặc biệt chú trọng chăm lo cho Người lao động như: công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp… thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan, nghỉ dưỡng…

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018

Lý Thị Bình – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm 2018; Thực hiện chế độ, chính sách với người lao động năm 2017

Ông Hồ Hoàn Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Chủ tịch Công đoàn đọc Báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018

Các Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Ông Đoàn Văn Thuận - Tổng Giám đốc Công ty - Đại diện người sử dụng lao động trả lời các ý kiến đóng góp của các Đại biểu tại Hội nghị

Ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty trao Giấy khen Công ty cho 3 tập thể (CN TDC Bình Phước, Phòng QLTC, XNBT Mỹ Phước) có thành tích xuất sắc trong hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017

Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trao giấy khen cho 02 cá nhân (ông Đoàn Văn Thuận, bà Lý Thị Bình) vì có thành tích lao động xuất sắc trong hoạt động SXKD năm 2017 và trao giấy khen cho ông Hồ Hoàn Thành vì có thành tích lao động tiên tiến năm 2017

Ban lãnh đạo Công ty trao giấy khen cho các cá nhân là lao động xuất sắc năm 2017

Chia sẻ

Bài viết liên quan